Formulari d'inscripció al curs: / Formulario de inscripción al curso: "I Jornada de tècnics superiors en Radioteràpia: actualització i innovació"

Dades personals / Datos personales
(opcional)

Exemple / Ejemplo: 612345678

Correu electrònic on desitgeu rebre les comunicacions relatives al campus ICO i a les seves accions formatives.
Correo electrónico donde desea recibir las comunicaciones relativas al campus ICO y a sus acciones formativas

Dades centre de treball / Datos centro de trabajo

En cas de no estar treballant a l'actualitat, indica: "NO treballo actualment" a la casella Nom del centre de treball. Indica Municipi i País en el que vius actualment.
En caso de no estar trabajando en la actualidad, indica: "NO trabajo actualmente" en la casilla Nombre del centro de trabajo. Indica Población y País en el que resides actualmente.

Exemple / Ejemplo: 612345678

Exemple / Ejemplo: 612345678

Dades professionals / Datos Profesionales
Dades relacionades amb la inscripció al curs / Datos relacionados con la inscripción al curso
Adjuntar documents (en cas de que sigui necessari per la inscripció al curs)
Adjuntar Documentos (en caso de que sean necesarios para la inscripción al curso)


Condicions d'ús / Condiciones de uso
Recordeu que:
  • És obligatori acceptar l'opció de "He llegit i accepto les condicions legals" perquè s'activi l'opció d'enviar.
  • És necessari emplenar tots els camps marcats com a obligatoris perquè s'activi l'opció d'enviar.
Recuerde que:
  • Es obligatorio aceptar la opción de "He leído y acepto las condiciones legales" para que se active la opción de enviar.
  • Es necesario cumplimentar todos los campos marcados como obligatorios para que se active la opción de enviar.